I poł. XX w. - Wachlarz z cienko wyprawionej jak pergamin oślej skóry

Kolekcjonerka wachlarzy tak pisze: "Jest to rzecz typowa dla kultury Bliskiego Wschodu lub północnej Afryki (Egipt?), w każdym razie dla świata arabskiego (jeden z posiadanych przeze mnie wachlarzy jest niewątpliwie egipski). Ponieważ pochodzi najprawdopodobniej z 1. poł. XX. w., stelaż ma plastikowy lub ebonitowy, natomiast pióra są wykonane z tworzywa odzwierzęcego, najprawdopodobniej cienko wyprawionej skóry. Przypomina to wykonany z oślej skóry pergamin."

Realizacja APISOFT Strony Internetowe