MUZYKA LUDOWA

Muzyka i tańce ludowe świata. Biesiady regionalne. Ballady rosyjskie, cygańskie i wiele innych programów i koncertów opartych na tradycji ludowej.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe