Małgorzata Retkowska

Pedagog, animator, reżyser, rekonstruktorka. Twórca, scenarzysta i reżyser wielu spektakli i widowisk ulicznych, w których udział biorą amatorzy.

Prowadzi od 8 lat Grupę Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej, która skupia kilkudziesięciu rekonstruktorów z całej Polski w wieku od 4 do 80 lat. Jako pierwsza w Polsce, w 2008r. wprowadziła w swoich widowiskach obowiązek uczestnictwa rekonstruktorów w warsztatach teatralnych. Była konsultantem ds ludności cywilnej na planie filmu Patryka Wegi "Stawka większa niż śmierć". Za pracę na rzecz integracji międzypokoleniowej i rekonstrukcji, w 2013 roku została utytułowana Laureatką Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Mazowsza.

Podczas spotkań omawia tajniki organizacji nowych grup rekonstrukcyjnych. Wskazuje kierunki rozwoju, możliwości i zagrożenia. Szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo podczas rekonstrukcji. Mówi o aspektach prawnych organizacji widowisk historycznych. Na konkretnych przykładach pokazuje i omawia powyższe zagadnienia.

Inspiruje środowiska lokalne do żywego uczestnicwa w historii swojej Małej Ojczyzny, poprzez miedzypokoleniową integrację opartą na działaniach tetaralnych.

Małgorzta Retkowska jest prelegentem konferencji, forum, targów czy szkoleń, imprez historycznych. Program spotkania może być dostosowany do potrzeb klienta, wzbogacony o pokaz multimedialny lub żywych rekonstruktorów.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe