Akcja "N"

Akcja "N", Gdańsk / Gdynia - koordynacja działań ludności cywilnej w happeningu historycznym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Muzeum II Wojny Światowej w sobotę, 20 kwietnia 2013 r., zorganizowało historyczny happening nawiązujący do konspiracyjnej działalności prowadzonej przez Polskie Państwo Podziemne podczas wojny.


Ponad 50 rekonstruktorów, odtwarzających żołnierzy oraz ludność cywilną, można było spotkać na ulicach Gdańska i Gdyni. Odgrywali oni scenki z życia członków tajnej konspiracji, działających przeciwko niemieckim okupantom. Celem wydarzenia było przekazanie informacji dotyczących „Akcji N”, będącej szeregiem działań o charakterze antyhitlerowskim, w ramach której drukowano ulotki i gazetki oraz wysyłano fałszywe informacje do obywateli i instytucji III Rzeszy. Działania w przestrzeni miejskiej miały zwrócić uwagę na pozamilitarną i tajną aktywność członków Polskiego Państwa Podziemnego oraz na warunki życia codziennego w czasie okupacji. Podczas historycznego happeningu można było zobaczyć akcje dywersyjne odtwarzane przez rekonstruktorów wcielających się w postaci działające w konspiracji. Mieszkańcy Gdańska i Gdyni zostali włączeni do wspólnych działań przeciw okupantom, otrzymali gazetki stylizowane na druki wydawane w czasie wojny. Mogli zobaczyć scenki obrazujące jak wyglądało życie codzienne podczas okupacji m.in. kontrola dokumentów, bagażu, pościgi za kolaborantami. Działania w ramach historycznego happeningu były prowadzone w Gdańsku na Rybackim Pobrzeżu i w Gdyni, w okolicach Skweru Kościuszki i Nadbrzeża.

"Akcja N" - galeria Muzeum II Wojny Światowej na Facebook

Realizacja APISOFT Strony Internetowe