PROMOCJA REGIONU - Prawne i praktyczne aspekty organizacji lokalnych imprez kulturalno-historycznych.

Szanowny prezydencie miasta, burmistrzu, wójcie, specjalisto ds. promocji, dyrektorze domu lub ośrodka kultury! Organizujecie Państwo tysiące imprez kulturalno-historycznych w Polsce, ale niestety wiele z tych imprez woła o pomstę do nieba. Brak koordynacji i spójności jednostek samorządowych w działaniu, brak znajomości prawa, prowadzi często do nieprzewidzianych nieszczęśliwych wypadków i zrzucaniu odpowiedzialności na innych.

Jeżeli jesteście odpowiedzialni i chcielibyście skorzystć z doświadczeń innych, nie wyważając otwartych już drzwi to, to szkolenie jest dla Was, aby zarówno widzowie, rekonstruktorzy, pracownicy techniczni i sam organizator mogli czuć się bezpiecznie.

Organizacja imprezy kulturalno-historycznej może być dla Twojego miejsca zarówno promocją, jak i antyreklamą.

Nie wystarczy organizować modne imprezy, trzeba wiedzieć też jak je organizować i jakimi drogami za tą modą podążać.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną różne formy imprez kulturalno-historycznych od filmu plenerowego przez spektakl teatralny, piknik rodzinny, po imprezę masową. Każda z tych form wymaga innego zabezpieczenia, innych warunków i innego czasu koniecznego do załatwienia formalności urzędowych z nią związanych.

Szkolenie prowadzą prawnicy i wieloletni praktycy - organizatorzy imprez.

Praktyczne aspekty organizacji imprez przedstawi trener, menadżer kultury, były dyrektor domu kultury z dziesięcioletnim stażem organizacji i uczestnictwa w tego typu imprezach w całej Polsce. Aspekty te zostaną przedstawione w formie "dobrych i złych praktyk" z pozycji nie tylko organizatora, a także z pozycji uczestnika takich imprez, jako widza i rekonstruktora, co jest niewątpliwym atutem.

Żaden teoretyk nie jest w stanie dostrzec tak wielu trudności w bezpiecznej organizacji imprez jak praktyk.

Trzeba też pamiętać, że brak podstawowych zabezpieczeń przy tego rodzaju imprezach, w przypadku katastrofy czy wypadku, prowadzi do odpowiedzialności organizatora. Wyroki sądowe, co do ustalenia rzeczywistego organizatora są w tym zakresie co najmniej zaskakujące.

Krótkowzroczność i spychanie tego problemu na margines, a także myślenie epoki socjalizmu "Stasiek da chłopaków ze straży i będzie bezpiecznie!", w dzisiejszych czasach się już nie sprawdza.

Szkolenie może odbywać się w wyznaczonym lokalu, w dowolnym miejscu Polski, dla dowolnej grupy od 5 do 40 osób. Cena uzależniona jest od warunków, odległości, ilości uczestników szkolenia.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe