HISTORIA GRH LC

GRH LC to kontynuacja projektu z zakresu edukacji teatralno-historycznego, którego pomysłodawcą i twórcą była Małgorzata Retkowska, realizując ten projekt całkowicie społecznie. GRH LC "MŁAWA", bo tak się ta Grupa nazywała powstała przy MDK w Mławie, w roku 2008, na potrzeby ukazania ludności cywilnej uciekającej 1.09.1939r. podczas I Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Ojcami chrzestnymi tej grupy byli: Wojciech Zalewski, Paweł Rozdżestwieński i Witold Lemański.GRH LC to kontynuacja projektu z zakresu edukacji teatralno-historycznego, którego pomysłodawcą i twórcą była Małgorzata Retkowska, realizując ten projekt całkowicie społecznie. GRH LC "MŁAWA", bo tak się ta Grupa nazywała powstała przy MDK w Mławie, w roku 2008, w maju, na potrzeby ukazania ludności cywilnej uciekającej 1.09.1939 r. podczas I Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Ojcami chrzestnymi tej grupy byli: Wojciech Zalewski, Paweł Rozdżestwieński i Witold Lemański. Dwa razy w roku odbywały się castingi do Grupy, a następnie warsztaty aktorskie za najpierw pozyskane środki od sponsorów, a następnie planowane w MDK. GRH LC "Mława" sławiła swoje miasto, które kiedyś było jedynie znane z "Pogromu Cygańskiego". Misją Grupy był protest przeciwko wojnie przez patriotyzm do swojego miasta i jego Obrońców Września 1939r. Nikt nigdy nie grał za pieniądze. Liczył się cel "budzić ludzkie uczucia ze snu". W latach 2008-2011 GRH LC "Mława" miała swoje sztandarowe widowisko uliczne "Nalot bombowy na Mławę", wg pomysłu twórcy Grupy Małgorzaty Retkowskiej. Scenariusze pisali: Sławomir Cisowski, Wiesław Hagedorny, Małgorzata Retkowska, reżyserowali Daniel Jacewicz, Jan Krzysztof Szczygieł, Mariusz Tarnożek i Małgorzata Retkowska. Komentarz w 2011 r. napisał dr. Leszek Zygner. W naszych widowiskach brało udział wielu aktorów i ludzi sceny prof. Stanisław Górka, który prowadził również warsztaty, Wojciech Machnicki, Jarosław Chojnacki. W 2008 roku na moją prośbę Piotr Miki Mikołajczak napisał utwór 12 minutowy utwór na chór i orkiestrę pt. "Mława 1939". Podczas inscenizacji głosu użyczali nam Eldo i Czesław Śpiewa. Członkowie Grupy brali udział w kilkudziesięciu projektach, rekonstrukcjach, filmach. Statystowali, byli rekonstruktorami, epizodystami, grali role drugorzędne i pierwszoplanowe. Wspierało ich wiele instytucji, ale najbardziej Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie i Sarantis Polska S.A. Podczas projektów Grupa liczyła od 180 członków do 30 w wieku od 4 do 80 roku życia. W maju 2012 roku Burmistrz Miasta Mława zwolnił mnie z funkcji dyrektora MDK, oceniając moją pracę "w całokształcie negatywnie". Nic nie dały protesty członków GRHLC i innych zespołów utworzonych przeze mnie przy MDK. GRH LC "Mława" w petycji do Burmistrza, którą podpisało 60 członków grupy nakazało oddać Burmistrzowi Tytuł Honorowy Grupy. Tydzień później p.o. dyrektora MDK w Mławie oskarżyła bezpodstawnie Grupę o kradzież mienia należącego do GRH LC "Mława", pomimo, iż mienie to należało jedynie do Członków Grupy. Z tego też powodu usunęliśmy słowo "Mława" z nazwy, jak również z tego, iż są wśród nas osoby spoza tej miejscowości. Dalej jeździliśmy głosząc Polsce, że WOJNA JEST BESTIALSKA I OKRUTNA! Za pracę społeczną na rzecz Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej w roku 2013 \ałozycielka GRH LC "Mława" została uhonorowana przez dziennikarzy tytułem jednej ze Złotej Dziesiątki Kobiet Mazowsza. Od 2013 roku  Agencja Artystyczna "Retro-Pasje" podjęła się prowadzenia Grupy jako grupy warsztatowej. Koszt uczestnictwa w Grupie to symboliczne 10zł+23%Vat miesięcznie. W zamian Agencja organizuje raz w roku warsztaty aktorskie, oferuje nieodpłatne uczestnictwo w rekonstrukcjach, widowiskach, pokazach mody i płatne w eventach komercyjnych i filmach, o ile członek Grupy zadeklaruje się przystąpić do banku postaci lub profesji. Angażuje również rekonstruktorów do płatnych ról w widowiskach, spotach reklamowych, teledyskach i filmach.

DOKONANIA GRUPY: WIDOWISKA TEATRALNO-HISTORYCZNE Z UDZIAŁEM GRH LC:
“Teatr Żywy na ulicy - nalot bombowy na Mławę 1939” – 2008 – (60 osób). “Widowisko tetralno-historyczne - nalot bombowy na Mławę 1939” - 2009 – (100 osób). “Na nieludzką ziemię - deportacje 1945” i casting – 2010 - Przemyśl – (12 osoby). “Mława zawsze wierna Rzeczpospolitej - Nalot bombowy na Mławę 1939” - 2010 – (120 osób). “Uchodźcy pod dworem – Chojnowo 1905” – 2011 Chojnowo – Piknik Militarny – (40 osób). “Mazowiecki retro świat miasta Pogranicza- nalot bombowy na Mławę 1939” - 2011– (187 osób). “Targ Przedwojenny 1939” – 2011 - Gdańsk – (50 osób). “Kuźnia polowa na kresach wschodnich 1945” w ramach Spółdzielni “Retro Pasje” i udział w “Pokazie mody retro” – Strefa Militarna 2012 - Podrzecze – (60 osób). “Targ Przedwojenny 1939” – 2012 - Gdańsk – (30osób).

REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE Z UDZIAŁEM GRH LC
“Bitwa pod Mławą 1939” i casting – 2008 – (60 osób). “Bitwa pod Mławą 1939” i casting – 2009 – (70 osób). “Bitwa nad Bzurą 1939” – 2009 – (50 osób). “Sylwester Retro 1939” – Mława 2009 – (30osób). “Bitwa Warszawska 1920” – Ossów 2010 – (5osób) – udział najbardziej prężnie działających członkiń GRHLC w ramach Ochotniczej Legii Kobiet". “Pożegnanie ochotników na Bitwę Warszawską 1920” – Warszawa 2010 – (60 osób). “Gdynia 70’” - Gdynia 2010 – (50 osób). “Sylwester Retro 1939” – Mława 2010 – (20 osób). “Bitwa pod Mławą 1939” i casting – 2011 – (120 osób). “Bitwa pod Arcelinem 1920” – 2011 – (50 osób). “Bitwa pod Łomiankami 1939” – 2011 – (50 osób). “Sylwester Retro 1939” – Mława - 2011 – (20 osób). “Chojnowo 1905” – 2011 Chojnowo – (40 osób). “Powstanie Styczniowe 1863” – 2012 – Przasnysz. “Rekonstrukcja uwolnienia "bandy" Łupaszki “ – 2012 – Sopot – (50 osób). “D-Daye Hel – Normandia 1945” – (10 osób). “Bitwa pod Arcelinem 1920” – 2012 – (40 osób). “Powstanie Warszawskie 1944” – 2012 – Wrocław – (20 osób). “Zbrodnia Lubińska 1982” - 2012 – (30 osób). “Wdzydze Kiszewskie – rekonstrukcja w skansenie” – 2012 - (30 osób). “Rekonstrukcja w Lipkowie” – 2012 Lipków k. Warszawy – (30 osób). “Bitwa pod Zakroczymiem 1939” – 2012 – (30 osób). “Arystokracja na Wielkiej Warszawskiej” - 2012 – (40 osób) – Warszawa. „Powstanie Styczniowe 1863" - Ignacewo - 2013. Casting do oddziału Warszawskiego - Warszawa 2013. "Uwolnienie więźniów z UB" - Mława marzec 2013 - rezygnacja organizatora 79 PP z udziału członków GRH LC, z powodu braku zwrotu kosztów organizacyjnych Grupy w wysokości 300zł. "Uwolnienie więźniów z UB" - zaproszenie GRH LC Mława przez Organizatora za pozwoleniem IPN, a następnie rezygnacja z udziału naszej Grupy z uwagi na telefon władz miasta do IPN o nie pozwolenie na udział GRHLC pod przewodnictwem Małgorzaty Retkowskiej - Mława 2013. "Wołyń 1943" - Radymno 2013 - rezygnacja z udziału w rekonstrukcji pomimo przydziału trzech głównych ról z powodu zatajenia przez Organizatora przed GRH LC, iż współreżyserem (?) jest osoba, która od roku 2010 jest w konflikcie z GRHLC.

PRODUKCJE FILMOWE Z UDZIAŁEM GRH LC
“Trzy grzyby w Barszcz” w reż. – 2009 - Mława - (20 osób). "Wojna i Miłość" - 2010r. Warszawa. “Mława miasto Pogranicza” z cyklu “Miejsca z Historią” – 2010 – Mława - (40 osób). “Na nieludzką ziemię – deportacje 1945” – w reż. M. Majkowskiego - 2010 – Przemyśl – (122 osób). “Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” – w reż. J. Zalewskiego - 2010 – Ciemniewko – (154 osoby). “Wojna i miłość” – 2010 – (20 osób). “Bitwa Warszawska 1920” – w reż. J. Hoffmana – 2010 – (70 osób) Warszawa – (12 osób) Warszawa – (6 osób) Modlin – (6 osób), Kazuń – (6 osób), Warszawa – (6 osób), Piotrków Trybunalski – (6 osób). “Pamięć – tajemnice lasów Piaśnicy” – 2011 – Mława - reż. M. Krzyszkowski, D. Walusiak, B. Wasztyl – (40 osób). “Stawka większa niż śmierć” w reż. P. Wegi – 2011 - Modlin – (60 osób). “Cafe Retro” – 2011 – Mława - amatorski film krótkometrażowy GRH LC – (20 osób).

AKCJE Z UDZIAŁEM GRH LC
“II Festiwal Form Artystycznych Dzieci-Dzieciom” – (20 osób) – 2009 – Mława. “III Festiwal Form Artystycznych Dzieci-Dzieciom” oraz zbiórka dla Powodzian – 2010 – Mława– (50 osób) - członkowie GRH LC wystąpili w strojach bajkowych od teatru Powszechnego w Radomiu. “Wystawa fotosów GRH LC dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych” – 2010 - Warszawa – (60 osób). “Rekonstruktorzy w hołdzie Prezydentowi RP” – 2010 – Warszawa – (30 osób). “Dni Mławy 2010– Biesiada Kasztelańska” – Pokaz Mody Retro – (30 osób). “Bitwa Warszawska 1920” – w reż. J. Hoffmana – 2010 - Warszawa – (6 osób) - żywa diorama Ochotniczej Legii Kobiet z GRH LC "MŁAWA". “Sesja fotograficzna” z fot. Dariuszem Palusińskim – 2010 – Mława – (60 osób). “Akcja Sprzątania schronów” - lato 2010, Linia Obronna Twierdzy Mława – (60 osób). Spotkanie z Panem Jerzym Owsiakiem – 2011 – Mława – (20 osób) – organizator, szef sztabu. “IV Festiwal Form Artystycznych Dzieci-Dzieciom” – 2011 – Mława – (50 osób). “Pokaz Mody Retro- Zabawa u Pana Hrabiego”- 2011 – Opinogóra – (30 osób). “II Bankowo Najlepszy Rajd Pojazdów Zabytkowych” – 2011 – Ciechanów – (40 osób) - pokaz mody retro. “Koncert Lecha Makowieckiego i zespołu Zayazd” – 2011 – stworzenie żywej scenografii - Mława – (30 osób). “Podsumowanie działalności GRH Strzelców Syberyjskich” – 2011 – Przasnysz – (10 osób). “Parada Niepodległości” - 2011 – Gdańsk – (60 osób). “XX WOŚP” - 2012 - Mława – szef sztabu, wolontariusze – (30 osób). “XX WOŚP” - 2012 - WARSZAWA TVP – na zaproszenie Pana Jerzego Owsiaka w studio TVP – (30 osób). “III Bankowo Najlepszy Rajd Pojazdów Zabytkowych” – 2012 – Ciechanów – (40 osób). “Marsz Niepokonanych” – 2012 – Warszawa (20 osób). “Parada Niepodległości” - 2012 – Gdańsk – (20 osób). “XXI WOŚP” – 2013 - WARSZAWA – wolontariusze w szeregach Grupy Rekonstrukcji Historycznych Milicji i ZOMO; Recital Ewy Stabach p.t. “Miłość ci wszystko wybaczy” połączony z Podziękowaniami dla sponsorów i Nadaniem Honorowego Członkostwa GRH LC oraz Castingiem do Oddziału Warszawskiego GRH LC – “Dom Literatury” – recital prof. Akademii Teatralnej Stanisława Górki, uczestnictwo w jury aktora rosyjskiego Ilii Zmiejewa i redaktora naczelnego Auto świat Romana Dębeckiego - marzec 2013, Warszawa. “Akcja N” – (20 osób) i konkurs „Moda sypialniana retro” - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, marzec 2013 – Gdańsk. „Gala Kobiet Sukcesu Mazowsza 2012” – znalezienie się Małgorzaty Retkowskiej w Dziesiątce Kobiet Sukcesu Mazowsza jako uhonorowanie społecznego prowadzenia Grupy- prezentacja dorobku GRH LC – kwiecień 2013 – Warszawa. „Piknik Militarny Misja Wschód” – (16 osób).

WARSZTATY Z UDZIAŁEM GRH LC
“Nalot bombowy na Mławę 1939” i “Bitwa pod Mławą 1939”- 2008 – (60 osób)– warsztaty z aktorami i dyrektorem Teatru “Brama” z Goleniowa Danielem Jacewiczem oraz Mariuszem Tarnożkiem. “Nalot bombowy na Mławę 1939” i “Bitwa pod Mławą 1939”- 2009 – Mława – (80 osób)- warsztaty z aktorami Janem Krzysztofem Szczygłem oraz Mariuszem Tarnożkiem. “Na nieludzką ziemię – deportacje 1945”– 2010 - Mława – (120 osób) - warsztaty z Mariuszem Tarnożkiem. “Nalot bombowy na Mławę 1939” i “Bitwa pod Mławą 1939”- 2010 – (100 osób) – warsztaty z aktorem Mariuszem Tarnożkiem. “Nalot bombowy na Mławę 1939” i “Bitwa pod Mławą 1939”- 2011 – (50 osób)– warsztaty zimowe z prof. Stanisławem Górką oraz letnie (150 osób) – z aktorami i dyrektorem Teatru “Brama” z Goleniowa Danielem Jacewiczem. “Wyprowadzenie więźniów z UB” – (30 osób) – warsztaty z aktorem Miłoszem Bartoszem Martyną. “Warsztaty ginących obyczajów wsi mazowieckiej” – (60 osób) – 2012 Turza Mała .

Małgorzata Retkowska twórca, założyciel, animator i szef GRH LC

Realizacja APISOFT Strony Internetowe