Lata 50. XX wieku

Trudne lata stalinizmu to nowa rzeczywistość, represje, terror, wszechobecna propaganda i narzucony komunistyczny styl. Z drugiej strony próba utrzymania własnej, odebranej tożsamości. Zapatrzenie na zachód, "bikiniarze", "fajfokloki", potańcówki, Radio Wolna Europa i marzenie za wolnością rodem zza "żelaznej kurtyny". Wszystko to miało ogromny wpływ na modę tamtych czasów, modę tworzoną ma przekór aparatczykom i aktywistom ZMP.

Foto Piotr Gawron i charakteryzacja Beata Gronek oraz foto Victoria Volter.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe