TRENING KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO MODELLINGU

TRENING KREATYWNOŚCI I TWÓRCZEGO MODELLINGU - "Piękno jest w Tobie, pozwól je w sobie odnaleźć". Partnerem projektu jest marka "JAN NIEZBĘDNY". Trening przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Doskonale sprawdza się w terapii antyuzależnieniowej, aktywizacji, przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego i zawodowego.

        Projekt autorski Małgorzaty Retkowskiej prowadzony od 1993 roku. Mimo upływu dwudziestu lat, projekt nie stracił na swojej wartości, wręcz przeciwnie : z roku na rok nabiera wartości edukacyjnej i społecznej. Z ogromnym powodzeniem realizowany jest w szkołach, domach i ośrodkach kultury, podczas realizacji programów profilaktycznych.

Celem treningu jest:

 • rozbudzenie samoakceptacji swojego wizerunku i swojego ciała;
 • rozbudzenie pewności siebie;
 • rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie;
 • poznanie tajników zawodowych pracy modelki i modela;
 • rozbudzenie kreatywności i umiejętności manualnych;
 • nauka umiejętności dobierania ubiorów dopasowanych do własnej sylwetki.

Podczas trwania treningu uczestnicy:

 • otrzymują teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zawodu modela i modelki oraz innych powiązanych z tą profesją zwodów tj. stylista, charakteryzator, choreograf, fotograf, krawiec, modystka itp.;
 • kreują swój nowy wizerunek;
 • uczą się poruszania z gracją i elegancją;
 • uczą się jak dbać o siebie i swoje ciało;
 • poznają podstawowe zasady savoir-vivre;
 • własnoręcznie tworzą kreacje z otrzymanych od Agencji materiałów;
 • przygotowują pokazy mody  począwszy od tworzenia muzyki i choreografii, po wizaż i stroje;
 • uczestniczą w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

      Do udziału w treningu zapraszamy nie tylko tych, którzy marzą o zawodzie modela czy modelki, ale także tych, którzy chcieliby spróbować swoich możliwości w tworzeniu muzyki, scenografii, wizażu, projektowania ubiorów, fryzjerstwie, choreografii, fotografii, filmu itp.

       Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują  certyfikat uczestnictwa.

       Czas trwania warsztatów dostosowujemy do potrzeb grupy. Od czasu trwania warsztatów i liczebności grupy ustalana jest cena.

Ilość uczestników : 10 – 30 osób.

Szczególnie polecany dla:

 • młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole;
 • młodzieży w ramach zespołu artystycznego w domu kultury i placówkach poza oświatowych;
 • młodzieży w świetlicach, domach dziecka i placówkach dziennej opieki, ośrodkach sanatoryjnych i szpitalnych;
 • dorosłych skupionych w stowarzyszeniach i formach aktywizacji zawodowej;
 • dorosłych skupionych w terapeutycznych grupach wsparcia;
 • seniorów skupionych w klubach seniorów, domów spokojnej starości;
 • osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym skupionych przy ośrodkach dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja APISOFT Strony Internetowe